Home » » Dung dịch làm bóng lốp

Dung dịch làm bóng lốp

Written By Phương on 05/04/2019 | 16:12


Dung dịch làm bóng lốp
Mã sản phẩm: Black brill
Dung tích:: 5 lít
Nước làm bóng lốp & và làm bóng bề mặt cao su, để trả lại màu đen ban đầu với hiệu ứng ướt và sáng bóng.                                                   
Tỷ lệ pha loãng như sau :                                                                                                    
 Pha loãng theo tỷ lệ 1-1 / 1-2 với nước để có hiệu ứng bóng
Pha loãng theo tỷ lệ 1-3 / 1-5 với nước để có hiệu ứng đen như ban đầu

Hotline: 0964 255 768

0 nhận xét :

Đăng nhận xét