Combo Khuyến Mãi

Máy rửa xe

Bình bọt tuyết

Dung dịch rửa xe

Máy rửa xe cao áp 7,5kw Kokoro T3600M

29/04/2020

Máy rửa xe cao áp 5,5Kw Kokoro T3100M

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 18 lít

28/04/2020

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 24 lít

[COMBO]Bộ đôi khăn lau khô vỏ xe

27/04/2020

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 22 lít

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 30 lít