Cầu nâng 1 trụ

Máy rửa xe

Bình bọt tuyết

Dung dịch rửa xe

Dung dịch tẩy rửa khoang máy Mafra 4,5 lít

31/12/2019

Dung dịch dưỡng nội thất Mafra Diamant Plast 1 lít

Dung dịch tẩy nhựa đường, vết mưa axit Mafra Deca Flash 4,5 lít

Dung dịch vệ sinh nội thất đa năng Mafra Pulimax 11 lít

Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C35

Hệ thống lọc và bơm nước lau kính dùng điện HPE

Máy rửa xe hơi nước nóng Optima EST-18K